Matti
2013
Virkkaus, neulonta ja kirjonta

Crochet, knit and embroidery

Tampere City collection, Photo by Antti Sompimäki, Tampere Art Museum
Tampereen kaupungin kokoelma, kuva Antti Sompimäki, Tampereen taidemuseo


Photo: Antti Sompimäki 


Photo: Antti Sompimäki